3 min read

Een wasmachine die stuk is moet je snel vervangen

Een wasmachine die stuk is moet je snel vervangen


Een parel van Zaanstad is het Zaanse Weggeefhuis. Die wordt gerund door een groep vrijwilligers onder leiding van Louisa Boet. Een van hun diensten is het verlenen van noodhulp. Dat ziet er als volgt uit: op zaterdagochtend meldt een inwoner zich bij Louisa, in tranen. Mijn wasmachine is stuk gegaan, en ik heb geen geld voor een nieuwe. Louisa of haar team reageren dan rustig en doelgericht. Dat lossen we op! Met als concreet resultaat dat soms al op zondag een nieuwe wasmachine wordt bezorgd. Geen bureaucratie, meteen reageren! Bij navraag blijkt een groepje geldschieters het Zaanse Weggeefhuis te steunen en ook wordt er eigen geld van de vrijwilligers ingestopt.

Dit is opmerkelijk, leerzaam, maar ook een tikje vreemd.

Kan dat niet anders? Is dit businessmodel vanuit het hart werken op de langere termijn wel vol te houden.

Bij navraag blijkt – natuurlijk – dat ook via de gemeentelijke Zaanse kanalen noodhulp wordt gegeven. Alleen, dat laat zich raden, zo snel gaat het niet. Bovendien, papierwerk is onvermijdelijk. Zo werkt het nu eenmaal.

Er zit een gat tussen het informele werk van groepen als het Zaanse Weggeefhuis en dat van de geformaliseerde gemeentelijke route.

Een SUN-noodhulpbureau voorziet in deze behoefte en biedt een robuuste en een laagdrempelige aanpak voor noodhulp.

SUN Nederland is de ontwikkelorganisatie van SUN-noodhulpbureaus die al in 100 gemeenten actief zijn.

SUN Nederland: noodhulp mag nooit van toeval afhankelijk zijn

Monique Postman, kwartiermaker bij SUN Nederland vertelt daarover het volgende:

‘Met SUN Nederland proberen we een dekkend netwerk van noodhulpbureaus in Nederland van de grond te krijgen. Noodhulp mag nooit van toeval afhankelijk zijn! We willen daarom ook samen met gemeenten ervoor zorgen dat niemand tussen wal en schip valt. Wat we zien is ook een hoop nieuwe armoede, denk aan de enorme druk op de huizenmarkt maar ook de werkende armen. Je werkt wel, maar wat je verdient is gewoon niet genoeg.

Mensen die om wat voor reden dan ook geen of geen tijdig beroep kunnen doen op voorzieningen binnen de gemeente kunnen aankloppen bij een lokaal SUN-noodhulpbureau. Zo’n melding komt altijd via een hulp- of dienstverlener, die moet er wel tussen zitten. Het SUN-noodhulpbureau verstrekt dan een gift of renteloze lening

SUN noodhulpbureau levert noodhulp als het moet binnen 24 uur!

Een SUN noodhulpbureau levert noodhulp zonder veel bureaucratie, als het moet al binnen 24 uur! En het gaat in de praktijk om hulp voor zaken als voedsel, woninginrichting, aanschaf van medicijnen, van alles komt voorbij.

In de praktijk zien we bijvoorbeeld dat mensen niet naar de tandarts gaan door te hoge tandartskosten. Dat kan vergaande gezondheidsproblemen geven. Een gift van een SUN noodhulpbureau kan ergere problemen voorkomen.

Een gift bestaat gemiddeld uit zo’n vijfhonderd euro. Ook giften van kleinere bedragen komen veel voor, zoals bijvoorbeeld een voucher van 50 euro voor de supermarkt. Maar ook hogere bedragen.

Bekijk even de korte film over hoe een noodhulpbureau werkt:


Is er animo voor een SUN-noodhulpbureau?

De gift of desnoods renteloze lening van SUN is zowel een vangnet als een springplank. Relatief kleine openstaande schulden worden in een keer afgelost, waardoor de inwoner alleen nog maar het SUN-noodhulpbureau als schuldeiser heeft. En vooral; de schulden niet onnodig verder oplopen.

Het noodhulpbureau is een samenwerkingsverband tussen fondsen, de gemeente en de hulp-/dienstverleners. Het is een aanvulling op reeds bestaande voorzieningen en noodhulp. .. Een draagvlakonderzoek helpt om in kaart te brengen of er steun is voor de komst van een SUN-noodhulpbureau.

Op allerlei manieren wordt nu al gewerkt aan noodhulp in Zaanstad. De aanpak van SUN lijkt kansrijk omdat het de bezwaren van een al te informele aanpak of een juist te gereguleerde aanpak wegneemt.

Bekijk even een korte film over het proces om tot een noodhulpbureau te komen:

UIT: EXPOSITIE-DOSSIER ‘WIND IN DE ZEILEN, 2023

Nog meer over SUN:

STICHTING URGENTE NODEN NEDERLAND - SUN Nederland
Stille Krachten
You can view and join @stillekrachten right away.