2 min read

Stille Krachten goes Cultuur

Stille Krachten goes Cultuur


1 NAAM

De naam van de meeting.

Werktitel Stille Krachten goes Cultuur

De echte titel wordt..

Actie:

Titel verzinnen

2 TIJDSTIP

De week van 26 juni

Hangt af van agenda wethouder. Die hoeft evt. maar half uur aanwezig te zijn

Hangt ook af van beschikbaarheid zaal

Tijdstip: van 4 tot 9 (kunt in en uitlopen!)


Actie:

Datum vastleggen met tijd en duur meeting

3 LOCATIE

Fluxus, theaterzaal? Eventueel subzalen voor workshops

Kosten?

Er moet techniek geregeld worden, scherm en

Contactpersoon Majanka Frohlich


Actie:

Locatie vastleggen

4 VOOR WIE

De vrijwilligers van stille krachten.

Discussiepunt: wie zijn dat precies?
Er zijn niet gesubsidieerde organisaties en professionele clubs.

Zie VOORLOPIGE LIJST MET CONTACTPERSONEN, wordt apart aangeleverd!

Ander discussiepunt: is er een max?


Actie:
bij de contactpersonen uitvragen, met deadline voor antwoord


5 DOEL

Dank je wel bijeenkomst voor alle vrijwilligers

Kennismaken met culturele wereld Zaanstad & verleiden om daarin actief te worden (via speciale aanbiedingen, zie hierna)

Wild idee: oprichting cultuurgroep Stille Krachten, met eigen programmering

Er is een servicepunt met vragen over begeleiding en werven van vrijwilligers

6 CULTURELE PARTNERS

Dit zijn amateur- en professionele verenigingen

Contacten via Zaantheater, LIekje Welten

Contacten via Majanka

Contacten via beleidsadviseurs cultuur (namen nog even opzoeken, zij moeten ook uitgenodigd)

Actie:
Culture partners uitnodigen7 PARTNERS

Partners zijn Jochem Immerzeel, van Group Card, hij kan contacten leggen met stille krachten en cultuursector

Partners zijn medewerkers cultuur Zaanstad

Partners zijn kennisspecialisten armoede i.o.m. IJdwer

Partners zijn Zaankanters voor Elkaar, Giovanni Massetti en collega


Actie:
Partners uitnodigen


8 CATERING

Syrische cateraar inschakelen?

In afstemming met Fluxus

Er moet een plek zijn voor buffet


Actie:

Catering regelen

9 PROGRAMMA

Er is een buffet

Er is een panelgesprek/debat over rol van cultuur en kansengelijkheid

Er is een vrijwilligersspel, samen met Giovanni van Zaankanters van Elkaar

Er zijn enkele culturele activiteiten iom met Majanka

Er is een markt met ‘aanbiedingen’ van culturele partners

Er is een woordje & andere bijdrage van de wethouder

Actie:
Programma maken

10 BUDGET

Is het financieel haalbaar?

Budget iom met IJdwer


Actie:
Begroting


11 UITNODIGING

Er komt een vooraankondiging

Er komt een wervende uitnodiging

Actie:

Uitnodigingen


Bijlage Lijst organisaties en vrijwilligers